Zdjęcia do wizy USA

Zdjęcia do wizy USA Warszawa Ochota

Zdjęcia z nagraniem na płytę CD, lub pendriva, lub w odbitkach są gotowe w ciągu ok.7 minut po sfotografowaniu.

Wykonujemy również zdjęcia do innych dokumentów:
- paszport,
- dowód osobisty,
- prawo jazdy,
- dyplom.

Zapraszamy do cennika - zdjęcia do dokumentów