Zdjęcia do dowodu

Zdjęcia do dowodu Warszawa Ochota

Zdjęcia do dowodu wykonujemy zgodnie z § 8.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego.

Do wniosku o dowód osobisty należy złożyć kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

Zdjęcia są gotowe po ok. 7 minutach od sfotografowania.

Wykonujemy również inne zdjęcia do wszystkich, nawet bardzo nietypowych, dokumentów.

Zapraszamy na podstrony z opisem zdjęć do dokumentów:
- paszport,
- prawo jazdy,
- wiza USA (Amerykańska),
- dyplom.

Możliwość dojazdu do klienta na terenie Warszawy i okolic.

Zapraszamy do cennika - zdjęcia do dokumentów