Zdjęcia do dokumentów

szt. cena w zł.

1. Biometryczne 3,5 x 4,5 cm
paszport, dowód osobisty,
prawo jazdy, wiza
(en face)

4 odbitki
lub
*wersja cyfrowa podstawowa
35,00
- dostosowanie zdjęcia do wymagań elektronicznego wniosku zapis na CD, lub pendrive klienta,
lub wysłanie e-mail
5,00
- Odbitki z nośnika, internetu lub archiwum 4 15,00
- Następne odbitki 4 7,00
- Dodatkowo wersja cyfrowa podstawowa do odbitek 1 7,00

*Wersja cyfrowa podstawowa - Plik JPG 1300x1800 pikseli, zapisujemy na płycie CD (w cenie), lub na nośniku klienta, lub wysyłamy e-mali.

2. Do formatu 3,5 x 4,5 cm
np.  legitymacji i itp.
4 odbitki
lub
*wersja cyfrowa podstawowa
35,00
- Dodatkowo (do wersji cyfrowej) - odbitki
4 7,00
- Dodatkowo wersja cyfrowa podstawowa do odbitek 1 7,00
- Odbitki z nośnika, internetu lub archiwum 4 15,00
- Następne odbitki 4 7,00

 

3. Dyplomowe 4,5 x 6,5 cm,
i inne do 6 x 9 cm
2 odbitki
lub
*wersja cyfrowa podstawowa
35,00
- Dodatkowo (do wersji cyfrowej) - odbitki
2 7,00
- Dodatkowo wersja cyfrowa podstawowa do odbitek 1 7,00
- Odbitki z nośnika, internetu lub archiwum 2 15,00
- Następne odbitki 2 7,00

 

4. Wiza USA

w postaci cyfrowej na CD, e-maila
lub
2 odbitki 5x5 cm
35,00
- Dodatkowo (do wersji cyfrowej) - odbitki 5x5 cm 2 7,00
- Dodatkowo (do wersji papierowej) - wersja cyfrowa 1 7,00

 

*Wersja cyfrowa podstawowa - rozdzielczość pliku 1300x1800 pikseli, zapisujemy na płycie CD (w cenie), lub na nośniku klienta, lub wysyłamy e-mali.

Zapraszamy na stronę z ofertą na zdjęcia do dokumentów

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych - nie przechowujemy zdjęć klientów.