Zdjęcia do dokumentów

 

szt. cena w zł.

1. Biometryczne 3,5 x 4,5 cm
paszport, dowód osobisty,
prawo jazdy, wiza
(en face)

4 odbitki
lub
*wersja cyfrowa podstawowa
35,00
- dostosowanie zdjęcia do wymagań elektronicznego wniosku
(*wersja podstawowa + dopasowana)
zapis na CD, lub pendrive klienta,
lub wysłanie e-mail
12,00
- Odbitki z pliku klienta
4 15,00
- Następne odbitki 4 7,00
- Dodatkowo *wersja cyfrowa podstawowa do odbitek 1 7,00

*Wersja cyfrowa podstawowa - Plik JPG 1300x1800 pikseli, zapisujemy na płycie CD (w cenie), lub na nośniku klienta, lub wysyłamy e-mali.

2. Do formatu 3,5 x 4,5 cm
np. legitymacji i itp.
4 odbitki
lub
*wersja cyfrowa podstawowa
35,00
- Dodatkowo (do wersji cyfrowej) - odbitki
4 7,00
- Dodatkowo wersja cyfrowa podstawowa do odbitek 1 7,00
- Następne odbitki 4 7,00
- Odbitki z pliku klienta
4 15,00

 

3. Dyplomowe 4,5 x 6,5 cm,
i inne do 6 x 9 cm
2 odbitki
lub
*wersja cyfrowa podstawowa
35,00
- Dodatkowo (do wersji cyfrowej) - odbitki
2 7,00
- Dodatkowo wersja cyfrowa podstawowa do odbitek 1 7,00
- Następne odbitki 2 7,00
- Odbitki z pliku klienta 2 15,00

 

4. Wiza USA wersja papierowa

2 odbitki 5x5 cm 35,00
- Dodatkowe odbitki 5x5 cm 2 7,00
- Dodatkowo - wersja cyfrowa 1 12,00

 

5. Wiza USA w postaci cyfrowej
600x600 pikseli


na CD, e-maila 40,00
- Dodatkowo (do wersji cyfrowej) - odbitki 5x5 cm 2 7,00

 

*Wersja cyfrowa podstawowa - rozdzielczość pliku 1300x1800 pikseli, zapisujemy na płycie CD (w cenie), lub na nośniku klienta, lub wysyłamy e-mali.

Zapraszamy na stronę z ofertą na zdjęcia do dokumentów

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych - nie przechowujemy zdjęć klientów.

ceny od 1.03.2018