Cennik
1 Zdjęcia do dokumentów
2 Odbitki fotograficzne
3 Powiększenia
4 Zdjęcia na płótnie
5 Wywołanie negatywu
6 Skanowanie negatywów, slajdów i pozytywów
7 Fotokalendarze
8 Kopiowanie VHS
9 Reprodukcje
10 Oprawa Prac
11 Fotoporcelana